تعرفه ها

 • توضیح : همه قیمت ها به ریال می باشد
  نوع آگهیدرصد نمایشیک ماهدو ماهسه ماهشش ماه
  رایگان% 10000
  یک ستاره% 30500090001300025000
  دو ستاره% 408000150002200042000
  سه ستاره% 5013000240003400070000
  چهار ستاره% 60180003400050000100000
  پنج ستاره% 70250004800072000142000
  شش ستاره% 80330006400095000190000
  هفت ستاره% 1004000078000115000230000