۰۹۱۲۱۰۸۶۲۱۳
۶۸ متر آپارتمان ، ۳ خواب ، مناسب سرمایه گذاری
ویژه فوری ۶ عکس

۶۸ متر آپارتمان ، ۳ خواب ، مناسب سرمایه گذاری

آلمان, ماینتال,

قیمت توافقی

۲۶۷ متر بنای ویلایی ،۱۲ خواب،بازسازی نشده
ویژه فوری ۸ عکس

۲۶۷ متر بنای ویلایی ،۱۲ خواب،بازسازی نشده

آلمان, وایدهاوزن,

قیمت توافقی

۲۱۱ متر بنای ویلایی ،۷ خواب ، نیاز به بازسازی
ویژه فوری ۸ عکس

۲۱۱ متر بنای ویلایی ،۷ خواب ، نیاز به بازسازی

آلمان, افنباخ بر ماین,

قیمت توافقی

۱۲۸ متر خانه ویلایی ،۴ خواب ،باغ اختصاصی
ویژه فوری ۸ عکس

۱۲۸ متر خانه ویلایی ،۴ خواب ،باغ اختصاصی

آلمان, وایتر اشتات,

قیمت توافقی

۱۰۱ متر آپارتمان ،۳ خواب ، ویوعالی ، دسترسی بینظیر
ویژه فوری ۸ عکس

۱۰۱ متر آپارتمان ،۳ خواب ، ویوعالی ، دسترسی بینظیر

آلمان, فرانکفورت,

قیمت توافقی

۳۸ متر آپارتمان ،یک خواب ،قدیمی ساز،باسازی کامل شده
ویژه فوری ۵ عکس

۳۸ متر آپارتمان ،یک خواب ،قدیمی ساز،باسازی کامل شده

آلمان, فرانکفورت,

قیمت توافقی

۳۴ متر آپارتمان ، یک خواب ،قدیمی ساز، لاکچری
ویژه فوری ۶ عکس

۳۴ متر آپارتمان ، یک خواب ،قدیمی ساز، لاکچری

آلمان, ماینتال,

قیمت توافقی

۵۷ متر آپارتمان ، یک خواب ، ویوعالی
ویژه فوری ۶ عکس

۵۷ متر آپارتمان ، یک خواب ، ویوعالی

آلمان, فرانکفورت,

قیمت توافقی

۹۹ متر آپارتمان ، ۳ خواب ،قدیمی ساز، باسازی کامل شده
ویژه فوری ۷ عکس

۹۹ متر آپارتمان ، ۳ خواب ،قدیمی ساز، باسازی کامل شده

آلمان, فرانکفورت,

قیمت توافقی

۱۳۲ متر آپارتمان،۳ خواب ،باسازی کامل شده
ویژه فوری ۸ عکس

۱۳۲ متر آپارتمان،۳ خواب ،باسازی کامل شده

آلمان, لانگن,

قیمت توافقی